Nieuws

Expertise die gezinnen ten goede komt

Expertise die gezinnen ten goede komt

In NIK Noord-Holland & Flevoland is geïnventariseerd welke behoefte de netwerkleden hebben op het gebied van deskundigheidsbevordering. Hieruit bleek een behoefte aan het ontwikkelen van vaardigheden gericht op communicatie met kind en ouder. Hier wordt invulling aan gegeven door middel van de training Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) en de training Geweldloze Communicatie.

De GIZ training is gericht op het leren werken met en toepassen van een motiverende, activerende gespreksmethodiek om zo samen met het kind en zijn/haar gezin de zorgbehoefte goed in kaart te brengen.

Tijdens de training Geweldloze Communicatie is empathie de rode draad. Hoe kun je luisteren en het gesprek gaande houden zonder oordeel? Zeker in situaties waarin je als zorgprofessional niet op één lijn zit met het kind en/of het gezin of als een gezin bijvoorbeeld hulp weigert.
De houding en competenties van de betrokken professionals worden met deze trainingen verruimd met als resultaat dat zorgprofessionals, ouders en kind elkaar beter begrijpen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het bijwonen van een van beide trainingen, maar bent u (nog) niet aangesloten bij NIK Noord-Holland & Flevoland, neem dan contact op met netwerkcoördinator Eva van der Randen via e.vanderranden@kinderpalliatief.nl. Ook voor meer inhoudelijke informatie of met vragen kunt u bij haar terecht.

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot