Met dank aan

NIK Noord-Holland & Flevoland is tot stand gekomen dankzij subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en een aantal fondsen. Hieronder vindt u een overzicht van deze fondsen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie dat zich inzet voor een gezond Nederland. Dit doen ze door te zorgen dat er genoeg voorzieningen zijn op het gebied van zorg, welzijn en sport voor ouderen, jongeren en mensen met een handicap.

Meer informatie?

Kijk op www.rijksoverheid.nl

Stichting Dioraphte

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in zes landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. 

Meer informatie?

Kijk op www.dioraphte.nl

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

Meer informatie?

Kijk op: www.fundatiesobbe.nl

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Een fonds dat wil bijdragen aan oplossingen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg door binnen gekozen jaarthema’s projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken.

Meer informatie?

Kijk op www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl

Janivo Stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.

Meer informatie?

Kijk op www.janivostichting.nl

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Het Weeshuis der Doopsgezinden is een vermogensfonds:
een stichting met een eigen vermogen waaruit initiatieven voor jeugd in achterstandssituaties worden gesteund.

Meer informatie?

Kijk op: www.weeshuisdoopsgezinden.nl

ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen ze bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

Meer informatie?

Kijk op www.zonmw.nl