Nieuws

Ouders gezocht voor deelname aan spiegelgesprek kinderpalliatieve zorg!

Ouders gezocht voor deelname aan spiegelgesprek kinderpalliatieve zorg!

De Netwerken Integrale Kindzorg Utrecht en Noord-Holland & Flevoland organiseren in november van dit jaar een spiegelgesprek. Wij nodigen jou en nodigt jou, als ervaringsdeskundige ouder, graag uit daaraan om hieraan deel te nemen.

Wat is een spiegelgesprek?

Een spiegelgesprek is een gesprek met ouders die ervaring hebben (gehad) met kinderpalliatieve zorg. Zij doen dit in aanwezigheid van verschillende zorgprofessionals, die alleen maar mogen luisteren. We spreken over jullie ervaringen, behoeften die jullie hebben/hadden en over we horen graag jullie suggesties voor verbetering het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.  Zij doen ditEen spiegelgesprek vindt plaats in aanwezigheid van verschillende zorgprofessionals. Zij nemen echter niet deel aan het gesprek, zij mogen ‘alleen maar’ luisteren!, die alleen maar mogen luisteren. Een spiegelgesprek heeft tot doel dat zorgverleners op een andere manier leren van de ervaringen van ouders. Dit biedtJullie verhalen bieden belangrijke en hele waardevolle inzichten voor de dagelijkse zorgpraktijk en de zorgverlening.

SpiegelgesprekHoe gaat een spiegelgesprek in zijn werk?
Praktisch ziet eEen spiegelgesprek er verloopt als volgt uit: ouders zitten in een kring met een gespreksleider (In dit geval: Stephanie Vallianatos van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg). Daaromheen zitten de zorgprofessionals. Zij luisteren en maken aantekeningen, maar nemen zelf niet deel aan het gesprek. Wel mogen zij achteraf verhelderende vragen stellen. Van het spiegelgesprek zal een verslag worden gemaakt. Dit biedt de  en zorgprofessionals de kans om,  kunnen met de opmerkingen ervaringen die ouders jullie als ouders hebben gemaakt gedeeld, terug te gaan naar hun eigen zorgorganisatie om daar te bespreken welke verbeteringen zij mogelijk kunnen aanbrengen/besprekendoorvoeren. Eventuele O opmerkingen over die belangrijk zijn voor dehet Netwerken Integrale Kindzorg zullen in het netwerkbinnen deze netwerken worden besproken .


Aanmelden

Het zou prachtig zijn als jij ook jouw/jullie ervaringen zou willen delen! Jullie ervaring en kijk op dingenbelevingen, ideeën en tips zijn van onschatbare waarde voor ons om de kinderpalliatieve zorg verder te verbeteren. is namelijk van wezenlijk belang.  

Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met Johannes Verheijden, CoordinatorCoördinator NIK Utrecht en NIK Noord-Holland & Flevoland: j.verheijden@kinderpalliatief.nl  

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot