Werk zorg

Hulploketten

Het Nederlandse zorgstelsel is versnipperd en uit de praktijk blijkt dat ouders nog (te) vaak tussen de diverse loketten heen en weer worden gestuurd. Op deze pagina vind je hulp-loketten waar je als ouder terecht kunt als je van ‘het kastje naar de muur’ wordt gestuurd en je geen oplossing kunt vinden voor je vragen rond werk en zorg voor jouw kind of als zich problemen voordoen met jouw werkgever.