Contact

Netwerkcoördinator NIK Noord-Holland & Flevoland

NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende (zorg)organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstanties en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Noord-Holland & Flevoland.

Schroom niet contact op te nemen voor vragen of een luisterend oor. Mail naar info@niknoordholland.nl of bel 06-19064361.