Kind en thuis zorg

Geld en Regels

Er komt veel op je af als jouw kind extra zorg nodig heeft. Het is goed om te weten wat je mag verwachten, wat je rechten zijn en welke vergoedingen er zijn voor de zorg aan jouw kind en gezin. Het ziektebeeld van jouw kind en de behoefte aan zorg en ondersteuning voor jouw kind en je gezin, bepalen welke aanspraak je kunt maken en op welke wettelijke grond dat is gebaseerd.

Indien je nog niet weet onder welke wettelijke regeling de zorg voor jouw kind is georganiseerd kan je verder worden geholpen door een coördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg in jullie regio of onafhankelijke cliëntondersteuning inschakelen. Op de website Regelhulp van de Rijksoverheid vind je alle informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning. Website: https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/clientondersteuning-hulp-bij-het-regelen-van-zorg

Op deze pagina vind je een aantal wettelijke kaders en regels over verpleegkundige kindzorg thuis, lees je wat Zorg in Natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (pgb) precies inhouden en hoe je het kunt regelen. Ook vind je informatie over hoe je aanspraak kunt maken op dubbele kinderopvangtoeslag (voor een thuiswonend kind dat onder de Wet langdurige zorg valt).

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en versnipperd. Veel ouders van een ziek kind maken gebruik van verschillende wettelijke kaders en bekostigingssystemen. Om ouders meer inzicht te geven in het zorgstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, is hieronder een overzicht van de verschillende wettelijke kaders en de diverse mogelijkheden om zorg te regelen toegevoegd.