De netwerkleden van NIK Noord-Holland & Flevoland

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Noord-Holland & Flevoland. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Noord-Holland & Flevoland zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Allerzorg

Als uw kind ziek is wilt u natuurlijk de beste ondersteuning en verzorging. Ieder kind is uniek en iedere situatie verschillend. Dat houden we altijd in ons achterhoofd. Daarom zoeken we naar oplossingen met oog voor uw hele gezin waarin uw kind voorop staat. Wij vinden het belangrijk dat uw kind de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en gewoon kind kan zijn ondanks ziekte. Daarvoor zetten wij graag een stapje extra. Gewoon zoals het hoort.

Meer informatie?

Kijk op: www.allerzorg.nl

De Biezenwaard

De Biezenwaard is een verpleegkundig kinderzorghuis voor ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot en met 18 jaar. De Biezenwaard biedt tijdelijke opvang, vakantieopvang, dagbesteding, naschoolse opvang, thuisondersteuning en een mogelijkheid om te logeren. De Biezenwaard is er voor kinderen met een tracheacanule en/of beademing, een kankerbehandeling, eetproblemen, longaandoening, hartproblemen, epilepsie, diabetes, infuustherapieën, nierdialyse en voor terminaal zieke kinderen.

Meer informatie?

Kijk op biezenwaard.onstweedethuis.nl

Akky Couperus - ZZP kinderverpleegkundige

Enthousiaste, gedreven verpleegkundige. Specialisme: Kinder en IC Neonatologie verpleegkunde. Ik ben een mensen - mens, geïnteresseerd in die ander die een moeilijk fase in het leven door maakt  Ik streef naar het verlenen van de beste zorg aan de individuele patiënt. Persoonlijk en professioneel met passie voor het vak. Met gekwalificeerde collega’s hebben wij Pal-lief team opgezet, een betrokken team welke kindzorg op maat levert in overleg met ouders en kind. Zo ook palliatieve en terminale zorg, als ‘beter worden’ niet meer mogelijk is, richt onze zorg zich op kwaliteit van leven met ziekte en sterven.

Meer informatie?

Kijk in de folder van het Pal-lief team

Cordaan

Het Cordaan Kinderteam biedt verpleegkundige thuishulp aan zieke kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Naast de medische handelingen die het Cordaan Kinderteam uitvoert, biedt het ook begeleiding en geeft het advies aan ouders en scholen. Het Cordaan Kinderteam specialiseert zich in onder meer antibioticatoediening, sondevoeding, zuurstoftherapieën, katheteriseren en palliatieve zorg.

Meer informatie?

Kijk op: www.cordaan.nl

Emma Thuis Team

Dit team biedt actieve, persoonlijke en deskundige zorg aan uw kind en gezin. Het Emma Thuis team bestaat uit kinderverpleegkundigen, kinderartsen, een psycholoog, pedagogisch medewerkers, een maatschappelijk werker en geestelijk verzorger. Het team ondersteunt niet alleen gezinnen maar ook de zorgverleners in de eerste lijn die behoefte hebben aan instructie of advies. Het team is 7 dagen per week, 12 uur per dag bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Meer informatie?

Kijk op: www.amc.nl 

ExpertCare

ExpertCare biedt ernstig zieke kinderen en volwassenen gespecialiseerde verpleging in de vertrouwde thuisomgeving. Al onze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn bevoegd om complexe, risicovolle handelingen uit te voeren. Hierdoor kan een ziekenhuis- of verpleeghuisopname worden verkort of zelfs voorkomen. Wij zijn er ook als u/uw kind 24-uurszorg nodig heeft. Door goed te luiseren, kijken wij samen hoe het 'gewone' leven ondanks de behandeling door kan gaan.

Meer informatie?

Kijk op: www.expertcare.nl

GGD Amsterdam

De GGD biedt actief 'Een gezond houvast' en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. GGD'ers nemen de visie op Positieve Gezondheid als basis voor het handelen: "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven." Dit vanuit het vertrouwen dat ieder van ons een actieve bijdrage kan leveren aan de gezonde toekomst van de gemeenschap.

Meer informatie?

Kijk op www.ggd.amsterdam.nl

Kids2care Kinderthuiszorg

Kids2care Kinderthuiszorg biedt intensieve kindzorg aan chronisch- of acuut zieke kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Kids2care Kinderthuiszorg biedt de mogelijkheid voor ouders om de zorg even uit handen geven en zo even te kunnen bijtanken. Kids2care Kinderthuiszorg specialiseert zich in beademingszorg, epilepsiebegeleiding, monitorbewaking, infuustherapieën, nierdialysen en wond- en stomazorg. De organisatie biedt deze zorg thuis en in overleg ook buitenshuis; zoals tijdens een dagje weg, of op school.

Meer informatie?

Kijk op: www.kids2care.nl

KinderThuisZorg & TienerThuisZorg

KinderThuisZorg & TienerThuisZorg Nederland is een landelijk werkende organisatie, gespecialiseerd in kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Bij het kind thuis dus, op het kinderdagverblijf, op school, maar ook op een vakantieadres ergens in Nederland. KinderThuisZorg & TienerThuisZorg past vrijwel alle specialistische kinderverpleegkundige handelingen in de thuissituatie toe, inclusief de zorg aan palliatief en palliatief-terminaal zieke kinderen. 

Meer informatie?

Kijk op: www.kinderthuiszorg.nl

Kleine Maatjes

Kleine Maatjes is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor zieke kinderen van 0 tot en met 5 jaar. Kleine Maatjes biedt het kind een stimulerende en sfeervolle omgeving zodat het zich volledig kan ontwikkelen. Kleine Maatjes biedt de ouders ondersteuning en de mogelijkheid om bijvoorbeeld te blijven werken. Kleine Maatjes is er voor chronisch zieke kinderen en kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Kleine Maatjes specialiseert zich in beademingszorg, epilepsie, monitorbewaking, infuustherapieën, nierdialyse, diabetes, voedingsstoornissen, hartafwijkingen en wondverzorging.

Meer informatie?

Kijk op: www.kleine-maatjes.nl

Het Lindenhofje (Leger des Heils)

Verpleegkundig kinderzorghuis Het Lindenhofje biedt zorg aan ernstig en chronisch zieke kinderen die medisch verpleegkundige zorg behoeven. Deze zorg kan worden  geleverd  in overbruggingszorg, respijtzorg en palliatieve zorg. Ons doel is een draagelijk en zo gezond mogelijk leven voor ieder kind.

Meer informatie?

Kijk op: www.legerdesheils.nl

MEE & de Wering

MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk en helpt iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft de regie over hun eigen leven te versterken. Hierbij gaan wij uit van uw mogelijkheden en uw vraag staat hierbij centraal. Iedereen kan bij ons terecht.
Integrale Vroeghulp is onderdeel van het totaalpakket wat MEE & de Wering aan ondersteuning biedt. Integrale Vroeghulp Noordwest-Holland (verdeeld over de regio's Noord-Holland Noord en Midden- en Zuid-Kennemerland) ondersteunt, begeleidt en adviseert ouders met jonge kinderen met een complexe vraag rond de ontwikkeling.

Meer informatie?

Kijk op: www.meewering.nl

Stichting Omega

Stichting Omega is een dagcentrum voor alle kinderen en volwassenen tot en met 45 jaar, met een verstandelijke én een motorische beperking. Het doel van Stichting Omega is om door middel van een individueel programma per kind, in te gaan op de specifieke behoeften en ontwikkeling van het kind. Bij de volwassenen wordt tevens intensief ingegaan op de beweging, zodat nadruk wordt gelegd op het zelfstandig bewegen.

Meer informatie?

Kijk op: www.stichtingomega.nl

Leontien Sauerwein

Leontien Sauerwein is rouw- en verliesbegeleider en ervaringsdeskundige. Zij begeleidt ouders van zorgintensieve kinderen hoe om te gaan met alle verliezen die horen bij het leven met een zorgintensief kind (d.i. levend verlies). Met zorgorganisaties werkt Leontien uit hoe om te gaan met het (rouw)proces van ouders. Leontien geeft trainingen en lezingen over het leven met een zorgintensief kind.

Meer informatie?

Kijk op: www.leontiensauerwein.com

De Schavuiten

In Almere heeft De Schavuiten twee locaties. Op beide locaties beiden wij dezelfde zorg: verpleging, verzorging en begeleiding van kinderen van 0 tot 5 jaar. Ons team bestaat uit BIG wet geregistreerde (kinder) verpleegkundigen en pedagogisch geschoolde medewerkers. Op de school Olivijn bieden wij daarnaast ook verpleegkundige zorg aan kinderen die leerplichtig zijn. Onze medewerkers zijn op beide locaties inzetbaar en vormen een team.

Meer informatie?

Kijk op: www.deschavuiten.nl

De Waggelmannetjes

De Waggelmannetjes is een verpleegkundige dagopvang voor ernstig meervoudig complex gehandicapte kinderen. Het doel van de Waggelmannetjes is om de ouders van het kind even te ontlasten van de intensieve zorg. Acht keer in het jaar is er een mogelijkheid om het kind te laten logeren, zodat er bijvoorbeeld zonder zorgen een bruiloft kan worden bezocht. De Waggelmannetjes specialiseert zich onder meer in infuustherapieën, perifeerinfuus, tracheacanulezorg, vernevelen, klysma inbrengen, stomazorg, sondevoeding en intramusculair- en subcutaan injecteren.

Meer informatie?

Kijk op: www.dewaggelmannetjes.nl

Zigzag

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar en biedt kwalitatief hoogwaardige dagopvang voor elk kind dat intensieve zorg of een beetje meer aandacht nodig heeft. Het kinderdagverblijf biedt een huiselijke sfeer waarin er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen worden begeleid door een gekwalificeerd team van ( kinder) verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. In overleg bieden wij ook zorg aan huis. 

Meer informatie?

Kijk op: www.verpleegkundig-kinderdagverblijf.nl

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot