Over NIK

Wat kan het NIK Noord-Holland & Flevoland voor jou betekenen?

NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende (zorg)organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstanties en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Noord-Holland & Flevoland.

Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor kinderen met een complexe zorgvraag e/o die kinderpalliatieve zorg nodig hebbenvoor ernstig zieke kinderen. NIK legt de verbinding met en stimuleert de afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken of nodig zijn bij de zorg voor jouw kind en gezin. Daarnaast adviseert NIK je rondom de financiering van de zorg en het vinden van de juiste loketten in je gemeente.

Werkgebied

In Nederland zijn 7 regionale Netwerken Integrale Kindzorg ontwikkeld. De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. De werkgebieden van de NIK komen overeen met de werkgebieden van de academische ziekenhuizen.


Lees meer

Onze netwerkleden

Bij NIK Noord-Holland & Flevoland zijn verschillende organisaties aangesloten. Vanuit NIK is er aandacht voor het medische perspectief, en ook voor de psychische, pedagogische, sociale en spirituele behoeften en vragen van uw kind en gezin.


Lees meer

Voor wie is NIK

Wij zijn er voor jouw ernstige zieke kind en jouw gezin tijdens alle fasen van zorg. Vanaf de diagnose tot het mogelijk overlijden en alles daartussen en daarna.Lees meer

NIK: Initiatief van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn een initiatief van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Het Kenniscentrum stelt zich ten doel om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren en structureel en duurzaam in te bedden in het Nederlandse zorgsysteem. Het goed organiseren en verbeteren van de kinderpalliatieve zorg vraagt dat alle betrokkenen de handen ineen slaan! In de zorg voor kind en gezin betekent dit onder meer een nauwe samenwerking tussen en afstemming met álle betrokken (zorg)professionals uit de 1e, 2e en 3e lijn. Het Kenniscentrum heeft de afgelopen jaren samen met het werkveld deze ontwikkeling geïnitieerd en geïmplementeerd. Samen met de Kinder Comfort Teams in de academische ziekenhuizen en de NIK wordt de onderlinge samenwerking en afstemming bevorderd en gefaciliteerd.

Kijk voor meer informatie over het Kenniscentrum op kinderpalliatief.nl