Wat kan het NIK Noord-Holland & Flevoland voor jou betekenen?

In het gebied van Texel tot Haarlemmermeer en van Hilversum tot en met de Noordoostpolder zijn ervaren (zorg)professionals actief in een netwerk dat speciaal is opgericht om gezinnen met een ernstig ziek kind te ondersteunen.

Kinderen met een levensduur-verkortende, of levensbedreigende aandoening en/of met een langdurige somatische aandoening; een complexe hulpvraag en behoefte aan multidisciplinaire zorg.

We hebben niet alleen aandacht voor het medische perspectief van jouw kind. Ook de psychosociale, pedagogische en spirituele aspecten van de ziekte van jouw kind en de gevolgen daarvan op jouw gezin zijn bij ons onder de aandacht.

We leggen verbinding met- en stimuleren de afstemming tussen alle hulpverleners in de beide provincies die bij jouw gezin betrokken of nodig zijn.

Hierbij geldt dat de behoeften van jouw gezin leidend zijn!

NIK Noord-Holland & Flevoland is een van de zeven regionale Netwerken, die gezamenlijk een landelijke dekking hebben. Dus, waar je ook woont, wij zijn er samen voor jou!

Werkgebied

In Nederland zijn 7 regionale Netwerken Integrale Kindzorg ontwikkeld. De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. De werkgebieden van de NIK komen overeen met de werkgebieden van de academische ziekenhuizen.

Onze netwerkleden

Bij NIK Noord-Holland & Flevoland zijn verschillende organisaties aangesloten. Vanuit NIK is er aandacht voor het medische perspectief, en ook voor de psychische, pedagogische, sociale en spirituele behoeften en vragen van uw kind en gezin.

Met dank aan

NIK Noord-Holland & Flevoland is tot stand gekomen dankzij subsidies van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn & Sport en een aantal fondsen: Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Janivo Stichting, Stichting Dioraphte en ZonMw.


NIK: Initiatief van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn een initiatief van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Het Kenniscentrum stelt zich ten doel om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren en structureel en duurzaam in te bedden in het Nederlandse zorgsysteem. Het goed organiseren en verbeteren van de kinderpalliatieve zorg vraagt dat alle betrokkenen de handen ineen slaan! In de zorg voor kind en gezin betekent dit onder meer een nauwe samenwerking tussen en afstemming met álle betrokken (zorg)professionals uit de 1e, 2e en 3e lijn. Het Kenniscentrum heeft de afgelopen jaren samen met het werkveld deze ontwikkeling geïnitieerd en geïmplementeerd. Samen met de Kinder Comfort Teams in de academische ziekenhuizen en de NIK wordt de onderlinge samenwerking en afstemming bevorderd en gefaciliteerd.

Kijk voor meer informatie over het Kenniscentrum op kinderpalliatief.nl