Onze netwerkpartners

De netwerkpartners van NIK Noord-Holland & Flevoland

Vertegenwoordigers van onderstaande organisaties en individuele (zorg)professionals zijn aangesloten bij NIK Noord-Holland & Flevoland:

Allerzorg

Als uw kind ziek is wilt u natuurlijk de beste ondersteuning en verzorging. Ieder kind is uniek en iedere situatie verschillend. Dat houden we altijd in ons achterhoofd. Daarom zoeken we naar oplossingen met oog voor uw hele gezin waarin uw kind voorop staat. Wij vinden het belangrijk dat uw kind de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en gewoon kind kan zijn ondanks ziekte. Daarvoor zetten wij graag een stapje extra. Gewoon zoals het hoort.

Meer informatie?

Kijk op: www.allerzorg.nl

De Biezenwaard

De Biezenwaard is een verpleegkundig kinderzorghuis voor ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot en met 18 jaar. De Biezenwaard biedt tijdelijke opvang, vakantieopvang, dagbesteding, naschoolse opvang, thuisondersteuning en een mogelijkheid om te logeren. De Biezenwaard is er voor kinderen met een tracheacanule en/of beademing, een kankerbehandeling, eetproblemen, longaandoening, hartproblemen, epilepsie, diabetes, infuustherapieën, nierdialyse en voor terminaal zieke kinderen.

Meer informatie?

Kijk op biezenwaard.onstweedethuis.nl

Cordaan

Het Cordaan Kinderteam biedt verpleegkundige thuishulp aan zieke kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Naast de medische handelingen die het Cordaan Kinderteam uitvoert, biedt het ook begeleiding en geeft het advies aan ouders en scholen. Het Cordaan Kinderteam specialiseert zich in onder meer antibioticatoediening, sondevoeding, zuurstoftherapieën, katheteriseren en palliatieve zorg.

Meer informatie?

Kijk op: www.cordaan.nl

Emma Thuis Team

Dit team biedt actieve, persoonlijke en deskundige zorg aan uw kind en gezin. Het Emma Thuis team bestaat uit kinderverpleegkundigen, kinderartsen, een psycholoog, pedagogisch medewerkers, een maatschappelijk werker en geestelijk verzorger. Het team ondersteunt niet alleen gezinnen maar ook de zorgverleners in de eerste lijn die behoefte hebben aan instructie of advies. Het team is 7 dagen per week, 12 uur per dag bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Meer informatie?

Kijk op: www.amc.nl 

ExpertCare

ExpertCare biedt ernstig zieke kinderen en volwassenen gespecialiseerde verpleging in de vertrouwde thuisomgeving. Al onze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn bevoegd om complexe, risicovolle handelingen uit te voeren. Hierdoor kan een ziekenhuis- of verpleeghuisopname worden verkort of zelfs voorkomen. Wij zijn er ook als u/uw kind 24-uurszorg nodig heeft. Door goed te luiseren, kijken wij samen hoe het 'gewone' leven ondanks de behandeling door kan gaan.

Meer informatie?

Kijk op: www.expertcare.nl

GGD Amsterdam

De GGD biedt actief 'Een gezond houvast' en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. GGD'ers nemen de visie op Positieve Gezondheid als basis voor het handelen: "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven." Dit vanuit het vertrouwen dat ieder van ons een actieve bijdrage kan leveren aan de gezonde toekomst van de gemeenschap.

Meer informatie?

Kijk op www.ggd.amsterdam.nl

Esli Jongen - Begeleiding bij levensvragen

Ziekte of beperkingen van een kind roepen vaak vragen en emoties op. Bent u op zoek naar een gesprekspartner die echt luistert naar wat u bezighoudt? Iemand die aandacht heeft voor wat er in uw gezinsleven op het spel staat? Esli Jongen is gespecialiseerd in levensvragen. Voorbeelden daarvan zijn: Hoe kan ik de zorg voor mijn kind blijven dragen? Welke keuzes moeten we maken?  Wat geeft mij kracht om verder te gaan? Hoe kan ik afscheid nemen? 

Voel u vrij om een kennismakingsgesprek aan te vragen! Huisbezoek is mogelijk in Hilversum en omgeving. De eerste gesprekken zijn kosteloos.

Meer informatie?

Neem contact op met Esli Jongen via 06 5130 7753

Kids2care Kinderthuiszorg

Kids2care Kinderthuiszorg biedt intensieve kindzorg aan chronisch- of acuut zieke kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Kids2care Kinderthuiszorg biedt de mogelijkheid voor ouders om de zorg even uit handen geven en zo even te kunnen bijtanken. Kids2care Kinderthuiszorg specialiseert zich in beademingszorg, epilepsiebegeleiding, monitorbewaking, infuustherapieën, nierdialysen en wond- en stomazorg. De organisatie biedt deze zorg thuis en in overleg ook buitenshuis; zoals tijdens een dagje weg, of op school.

Meer informatie?

Kijk op: www.kids2care.nl

KinderThuisZorg & TienerThuisZorg

KinderThuisZorg & TienerThuisZorg Nederland is een landelijk werkende organisatie, gespecialiseerd in kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Bij het kind thuis dus, op het kinderdagverblijf, op school, maar ook op een vakantieadres ergens in Nederland. KinderThuisZorg & TienerThuisZorg past vrijwel alle specialistische kinderverpleegkundige handelingen in de thuissituatie toe, inclusief de zorg aan palliatief en palliatief-terminaal zieke kinderen. 

Meer informatie?

Kijk op: www.kinderthuiszorg.nl

Kleine Maatjes

Kleine Maatjes is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor zieke kinderen van 0 tot en met 5 jaar. Kleine Maatjes biedt het kind een stimulerende en sfeervolle omgeving zodat het zich volledig kan ontwikkelen. Kleine Maatjes biedt de ouders ondersteuning en de mogelijkheid om bijvoorbeeld te blijven werken. Kleine Maatjes is er voor chronisch zieke kinderen en kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Kleine Maatjes specialiseert zich in beademingszorg, epilepsie, monitorbewaking, infuustherapieën, nierdialyse, diabetes, voedingsstoornissen, hartafwijkingen en wondverzorging.

Meer informatie?

Kijk op: www.kleine-maatjes.nl

Het Jeroen Pithuis

Het Jeroen Pit Huis is een transitional care unit, met als doelstelling de overgang van een kind met een chronisch complexe aandoening en ouders van ziekenhuis naar huis makkelijker, doelmatiger en bestendiger te maken. Het is een voorziening waar ouders in een veilige gezinsvriendelijke omgeving kunnen leren omgaan met de complexe, intensieve en vaak technische zorg voor hun kind.

Meer informatie?

Kijk op: www.hetjeroenpithuis.nl

MEE & de Wering

MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk en helpt iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft de regie over hun eigen leven te versterken. Hierbij gaan wij uit van uw mogelijkheden en uw vraag staat hierbij centraal. Iedereen kan bij ons terecht.
Integrale Vroeghulp is onderdeel van het totaalpakket wat MEE & de Wering aan ondersteuning biedt. Integrale Vroeghulp Noordwest-Holland (verdeeld over de regio's Noord-Holland Noord en Midden- en Zuid-Kennemerland) ondersteunt, begeleidt en adviseert ouders met jonge kinderen met een complexe vraag rond de ontwikkeling.

Meer informatie?

Kijk op: www.meewering.nl

Stichting Omega

Omega is een dagbehandelingscentrum voor kinderen en volwassenen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen, met een gemiddeld ontwikkelingsniveau van onder de 12 maanden. Er zijn zestien groepen: veertien groepen in de Fritz Dietrich Kahlenbergstraat en twee groepen in de Marius Meijboomstraat. Omega is in 1976 gesticht door ouders. Deze ouders zochten adequate dagbesteding voor hun thuiswonende kind en vonden dat nergens. Ouders zijn nog steeds de belangrijkste partners van de medewerkers van Omega omdat zij meer weten van hun kind dan wie dan ook. Wij gaan ervan uit dat al onze kinderen en volwassenen mogelijkheden hebben. Omega stimuleert de ontwikkeling van deze bijzondere doelgroep en bevordert hun participatie in de maatschappij.

Meer informatie?

Kijk op: www.stichtingomega.nl

Leontien Sauerwein

Leontien Sauerwein is rouw- en verliesbegeleider en ervaringsdeskundige. Zij begeleidt ouders van zorgintensieve kinderen hoe om te gaan met alle verliezen die horen bij het leven met een zorgintensief kind (d.i. levend verlies). Met zorgorganisaties werkt Leontien uit hoe om te gaan met het (rouw)proces van ouders. Leontien geeft trainingen en lezingen over het leven met een zorgintensief kind.

Meer informatie?

Kijk op: www.leontiensauerwein.com

De Schavuiten

In Almere heeft De Schavuiten twee locaties. Op beide locaties beiden wij dezelfde zorg: verpleging, verzorging en begeleiding van kinderen van 0 tot 5 jaar. Ons team bestaat uit BIG wet geregistreerde (kinder) verpleegkundigen en pedagogisch geschoolde medewerkers. Op de school Olivijn bieden wij daarnaast ook verpleegkundige zorg aan kinderen die leerplichtig zijn. Onze medewerkers zijn op beide locaties inzetbaar en vormen een team.

Meer informatie?

Kijk op: www.deschavuiten.nl

De Waggelmannetjes

De Waggelmannetjes is een huiselijke verpleegkundige dagopvang voor Zeer Ernstig Meervoudig en Complex beperkte kinderen. Wij bieden 1-op-1 (hoog-complexe) verpleegkundige zorg en beschikken over vervoersmogelijkheden. De ochtendverzorging kunnen wij overnemen. Gedurende de week doen wij diverse activiteiten voor behoud of ontwikkeling van de mogelijkheden van het kind zoals: hydrotherapie/ zwemmen, doorbewegen/ oefeningen, snoezelen, spel en is er zelfs de mogelijkheid om deel te nemen aan een onderwijsklasje. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om te logeren, waarmee wij de ouders van het kind even willen ontlasten van de intensieve zorg. De Waggelmannetjes specialiseert zich onder meer in infuustherapieën, (chronische) beademing, tracheacanulezorg, slijmevacuatie, vernevelen, stomazorg, sondevoeding en injecteren.

Meer informatie?

Kijk op: www.dewaggelmannetjes.nl

Wij zien je Wel

De Werkgroep Wij zien je Wel is medio 2017 gestart met de ambitie om te faciliteren dat het gezinsleven van gezinnen met kinderen met ZEVMB verandert van ‘overleven naar leven’.

Er zijn in 2018 vier pilotprojecten gestart om deze ambitie waar te maken. Een van pilots onderzoekt in de praktijk hoe een ‘Copiloot naast het gezin’ kan worden ingezet om het verschil te maken. Een Copiloot is er voor alle gezinsleden, hij/zij stroomlijnt de aanvraag en organisatie van de zorg, maar is zelf geen zorgverlener.

Er is een landelijk leernetwerk van 16 Copiloten gestart, die samen ongeveer 50 gezinnen ondersteunen. Naast de pilot loopt een onderzoekstraject om te onderzoeken hoe deze inzet kan worden geoptimaliseerd. De opbrengsten zullen uiteraard breed worden gedeeld.

Meer informatie?

Kijk op www.wijzienjewel.nl/copiloten

Zigzag

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar en biedt kwalitatief hoogwaardige dagopvang voor elk kind dat intensieve zorg of een beetje meer aandacht nodig heeft. Het kinderdagverblijf biedt een huiselijke sfeer waarin er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen worden begeleid door een gekwalificeerd team van ( kinder) verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. In overleg bieden wij ook zorg aan huis. 

Meer informatie?

Kijk op: www.verpleegkundig-kinderdagverblijf.nl

Stichting Zilveren Maan

Een ingrijpende gebeurtenis of ervaring verduren gaat niet vanzelf. Stichting Zilveren Maan begeleidt kinderen en jongeren bij het omgaan met verlies, scheiding, rouw en mantelzorg. Dit doen we tijdens bijeenkomsten met lotgenoten en we werken samen met scholen, gemeenten en instellingen.

Daarnaast biedt Zilveren Maan ook individuele ondersteuning aan ouders, kinderen (ook brusjes). 

Meer informatie?

Kijk op www.zilverenmaan.org

Praktijk Zilveren Maan

Mariëlle is verlies- en rouwexpert. Zij begeleidt kinderen, jongeren en gezinnen in het omgaan met verlies. De begeleiding is o.a. mogelijk bij: ziekte in het gezin, overlijden van een dierbare, palliatieve zorg. Daarnaast ondersteunt Mariëlle ook scholen bij rouw op school. 
De begeleiding kan individueel of voor het hele gezin plaatsvinden, thuis of in de praktijk in Castricum. 

Meer informatie?

Kijk op www.praktijkzilverenmaan.nl