Nieuws

Een mooi en bijzonder jaar voor NIK Noord-Holland & Flevoland

21-1-2022
Een mooi en bijzonder jaar voor NIK Noord-Holland & Flevoland

Een mooi en bijzonder jaar voor NIK Noord-Holland & Flevoland

Ik denk dat we dat wel mogen stellen voor het Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Holland & Flevoland. De hoogtepunten voor ons NIK voor 2021 zijn de volgende:

 

  • Het netwerk is uitgebreid met nieuwe enthousiaste leden.
  • Er is meer dan een verdubbeling van het aantal casuïstiek geweest (34 casussen) waarin het NIK een rol heeft mogen spelen, waarbij het mooi is om te zien dat ook steeds vaker ouders en niet NIK-leden het netwerk rechtstreeks benaderen.
  • De diverse rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers hebben samen meer dan 40 gezinnen kunnen begeleiden in rouw en/of (levend/blijvend) verlies.
  • Het Rode Kruisziekenhuis heeft kennis gemaakt met het Medisch Kindzorg Systeem (MKS) en heeft de eerste stappen voor implementatie gezet.
  • Vanuit het netwerk hebben we meer dan 140 huisartsen in de regio benaderd om bekendheid voor het NIK te genereren.
  • Er is een begin gemaakt met de landelijke herziening van het Individueel Zorgplan, dat we in 2022 willen implementeren.
  • In samenwerking met de netwerken Palliatieve Zorg voor volwassenen in Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland hebben we drie interessante en goed bezochte online bijeenkomsten gehouden, waarin we elkaars werkveld hebben verkend.
  • We hebben wederom een professionaliseringsslag kunnen bewerkstelligen door diverse trainingen en scholingen aan te bieden, waaronder voeding bij palliatieve kinderen, cultuursensitief werken, het leren communiceren met hele jonge zieke kinderen en de wonderlijke wereld van lichaamstaal.
  • In een bijzonder waardevol en open spiegelgesprek met ouders kwamen sterke én zwakke punten van de kinderpalliatieve zorg aan het licht, waar we in 2022 mee aan de slag willen gaan.
  • Mede dankzij Moz-Art hebben we de reizende fotomozaïektentoonstelling (leuk woord voor galgje...) Een Stukje Mij kunnen realiseren, met enthousiaste ouders van 23 superkinderen.

 

Dit alles was alleen mogelijk door de enorme betrokkenheid en toewijding van alle (zorg)professionals, werkzaam in tal van disciplines binnen (zorg)organisaties die verbonden zijn met het Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Holland & Flevoland of die als ZZP’er werken. Dank allemaal!

 

Johannes Verheijden

Netwerkcoördinator NIK Noord-Holland & Flevoland

‹ Back to List