Nieuws

Fototentoonstelling: 'Een stukje mij'!

3-6-2021
Fototentoonstelling: 'Een stukje mij'!

Fototentoonstelling: 'Een stukje mij'!

Vertegenwoordigers van De Waggelmannetjes, Zigzag, Stichting Omega, Ons Tweede Huis en Markant organiseren in oktober van dit jaar een tentoonstelling van portretfoto’s van kinderen die bekend zijn bij organisaties welke bij het NIK NHF zijn aangesloten. Kinderen met een levensduurverkortende of  levensbedreigende aandoening of kinderen die recent zijn overleden. Deze portretfoto’s zijn per foto samengesteld als een fotomozaïek, bestaande uit circa 300-500 foto’s van belangrijke personen, dieren, knuffels, feestjes, herinneringen, locaties, evenementen en dergelijke uit het leven van het desbetreffende kind.

Het project 'Een Stukje Mij' komt voort uit de wens om een krachtig positief beeld en (h)erkenning van het leven van het ernstig zieke kind en zijn/haar gezin te geven.

Hierbij nodigen we alle ouders van harte uit om mee te doen met dit gezamenlijke project van het Netwerk Integrale Kindzorg in de regio Noord-Holland & Flevoland.

Expositie
Met alle fotomozaïeken die we maken zullen we dan in het najaar een expositie organiseren. Tijdens de opening van de expositie, die in een van de organisaties van het NIK of op een externe locatie plaatsvindt, krijgen de ouders die dat willen de mogelijkheid om te vertellen over hun kind. Ouders krijgen het fotomozaïek van hun kind na de expositie mee naar huis, als blijvende herinnering.

Meedoen?
We hopen van harte dat je/jullie hieraan wil/willen meewerken! Deelname is gratis. Aanmelden kan door uiterlijk vrijdag 25 juni een mail te sturen naar: j.verheijden@kinderpalliatief.nl

‹ Back to List